พญ.ปัณฑ์ธีรา รุ่งสิริวิทูร

พญ.ปัณฑ์ธีรา รุ่งสิริวิทูร

พญ.ปัณฑ์ธีรา รุ่งสิริวิทูร

วิสัญญีวิทยา

ความชำนาญ : วิสัญญีวิทยา

E-mail : doctor@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 15.00-21.00
อังคาร On Call On Call
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-16.00
เสาร์ 13.00-21.00
อาทิตย์ On Call On Call

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons