พญ.ปัณฑ์ธีรา รุ่งสิริวิทูร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 15.00-21.00 น.
อังคาร On Call
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
เสาร์ 13.00-21.00 น.
อาทิตย์ On Call

หมายเหตุ :

พญ.ปัณฑ์ธีรา รุ่งสิริวิทูร
Dr. Panteera rungsiriwitun
แพทย์ศูนย์วิสัญญี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549

วุฒิบัตร

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2556

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 15.00-21.00 น.
อังคาร On Call
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
เสาร์ 13.00-21.00 น.
อาทิตย์ On Call

หมายเหตุ :