พญ.ปัณฑ์ธีรา รุ่งสิริวิทูร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 15.00-21.00
อังคาร On Call
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-16.00
เสาร์ 13.00-21.00
อาทิตย์ On Call

หมายเหตุ :

พญ.ปัณฑ์ธีรา รุ่งสิริวิทูร

วิสัญญีวิทยา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 15.00-21.00
อังคาร On Call
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-16.00
เสาร์ 13.00-21.00
อาทิตย์ On Call

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons