พญ.ประวีณา พงศ์พัฒนาวุฒิ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-21.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ 08.00-21.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.ประวีณา พงศ์พัฒนาวุฒิ
Dr. Praweena Pongpattanawut
แพทย์ประจำ ศูนย์เส้นเลือดขอด

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2545

วุฒิบัตร

  • World Meeting of the Union International Phlebology
  • Certificate of Australasian College of Phlebology
  • 14th Annual Scientific Meeting
  • Certificate of Completion Comprehen sire Phlebology of ACP
  • Certificate of Aesthetic Medicine of AAAM

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-21.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ 08.00-21.00 น.

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons