พญ.ปภัสรินทร์ เกิดสิริโรจน์กุล

พญ.ปภัสรินทร์ เกิดสิริโรจน์กุล

พญ.ปภัสรินทร์ เกิดสิริโรจน์กุล

วิสัญญีวิทยา (วิสัญญี)

ความชำนาญ : วิสัญญีวิทยา (วิสัญญี)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 15.00-21.00
พฤหัส On Call
ศุกร์ 13.00-21.00
เสาร์ On Call
อาทิตย์ 12.00-20.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons