พญ.ปฐมานุช ตัณฑวิเชียร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.30-16.00
อังคาร 08.30-16.00
พุธ 08.30-16.00
พฤหัส 08.30-17.00
ศุกร์ 08.30-16.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-17.00

หมายเหตุ :

พญ.ปฐมานุช ตัณฑวิเชียร

จักษุวิทยา(จักษุ)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
พ.บ., วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา ด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.30-16.00
อังคาร 08.30-16.00
พุธ 08.30-16.00
พฤหัส 08.30-17.00
ศุกร์ 08.30-16.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-17.00

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons