พญ.ปฐมานุช ตัณฑวิเชียร

พญ.ปฐมานุช ตัณฑวิเชียร

พญ.ปฐมานุช ตัณฑวิเชียร

จักษุวิทยา(จักษุ)

ความชำนาญ : จักษุวิทยา(จักษุ)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : พ.บ., วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา ด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.30-16.00
อังคาร 08.30-16.00
พุธ 08.30-16.00
พฤหัส 08.30-17.00
ศุกร์ 08.30-16.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-17.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons