พญ.บุญญาภา เจนวิริยะกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 10.00-19.00 น.
พุธ 10.00-19.00 น.
พฤหัส 10.00-19.00 น.
ศุกร์ 10.00-19.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.บุญญาภา เจนวิริยะกุล
Dr. Bunyapa Jenviriyakul
แพทย์ศูนย์หู คอ จมูก

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2531

วุฒิบัตร

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา พ.ศ. 2537

การศึกษาหลังปริญญา

  • Otolaryngology,Phramongkutklao Hospital Royal College Otolaryngologr,Thailand Biannual Seminar
  • Certificate of Advance Polysomnography and Snoring course พ.ศ. 2552

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์โรคจมูก (ไทย)
  • ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 10.00-19.00 น.
พุธ 10.00-19.00 น.
พฤหัส 10.00-19.00 น.
ศุกร์ 10.00-19.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons