พญ.บุญญาภา เจนวิริยะกุล

พญ.บุญญาภา เจนวิริยะกุล

พญ.บุญญาภา เจนวิริยะกุล

โสต ศอ นาสิก วิทยา (หู คอ จมูก)

ความชำนาญ : โสต ศอ นาสิก วิทยา (หู คอ จมูก)

E-mail : doctor@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 10.00-19.00
พุธ 10.00-19.00
พฤหัส 10.00-19.00
ศุกร์ 10.00-19.00
เสาร์ -
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons