พญ.นิตยา อิ่มเสมอ

พญ.นิตยา อิ่มเสมอ

พญ.นิตยา อิ่มเสมอ

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (สูติ-นรีเวช)

ความชำนาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (สูติ-นรีเวช)

E-mail : doctor@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ -
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons