พญ.นฤมล เอื้อบุญญาวัฒน์

พญ.นฤมล เอื้อบุญญาวัฒน์

พญ.นฤมล เอื้อบุญญาวัฒน์

รังสีวิทยาวินิจฉัย(รังสี)

ความชำนาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย(รังสี)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : พบ., วว. วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวินิจฉัย

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 07.00-17.00
อังคาร 07.00-16.00
พุธ 07.00-16.00
พฤหัส 07.00-17.00
ศุกร์ 07.00-14.00
เสาร์ -
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons