พญ.นฤมล เอื้อบุญญาวัฒน์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-17.00 น.
อังคาร 07.00-16.00 น.
พุธ 07.00-16.00 น.
พฤหัส 07.00-17.00 น.
ศุกร์ 07.00-14.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.นฤมล เอื้อบุญญาวัฒน์
Dr. Narumon Erboonyawat
แพทย์ประจำ ศูนย์รังสี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2541

วุฒิบัตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย พ.ศ. 2547

การศึกษาหลังปริญญา

  • ประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
  • ประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ พ.ศ. 2551
  • ประชุมวิชาการ สมาคมอัลตร้าซาวด์ พ.ศ. 2554

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-17.00 น.
อังคาร 07.00-16.00 น.
พุธ 07.00-16.00 น.
พฤหัส 07.00-17.00 น.
ศุกร์ 07.00-14.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons