พญ.นภัสรา ทองมาก

พญ.นภัสรา ทองมาก

พญ.นภัสรา ทองมาก

กุมารเวชศาสตร์ (โรคติดเชื้อ)

ความชำนาญ : กุมารเวชศาสตร์ (โรคติดเชื้อ)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์,กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00-17.00
อังคาร 07.00-15.00
พุธ 07.00-15.00
พฤหัส 08.00-16.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-16.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons