พญ.นภัสรา ทองมาก

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00 น.
อังคาร 07.00-15.00 น.
พุธ 07.00-15.00 น.
พฤหัส 07.00-15.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.นภัสรา ทองมาก
Dr. Naphatsara Thongmak
แพทย์ศูนย์กุมารเวช

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2540

วุฒิบัตร

  • กุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2547
  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ พ.ศ. 2552

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00 น.
อังคาร 07.00-15.00 น.
พุธ 07.00-15.00 น.
พฤหัส 07.00-15.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

หมายเหตุ :