พญ.ธาราพร รัศมีเจริญ(ตปนียกุล)

พญ.ธาราพร รัศมีเจริญ(ตปนียกุล)

พญ.ธาราพร รัศมีเจริญ(ตปนียกุล)

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา(สูติ-นรีเวช)

ความชำนาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา(สูติ-นรีเวช)

E-mail : doctor@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00-17.00
อังคาร 09.00-17.00
พุธ 09.00-17.00
พฤหัส 09.00-17.00
ศุกร์ 09.00-17.00
เสาร์ -
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons