พญ.ธวัลรัตน์ จีรบรรเจิดชัย

พญ.ธวัลรัตน์ จีรบรรเจิดชัย

พญ.ธวัลรัตน์ จีรบรรเจิดชัย

เวชปฏิบัติทั่วไป

ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป

E-mail :

ประวัติการศึกษา : เวชปฏิบัติทั่วไป

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 8.00-15.00 น. และ 20.00-08.00 น. ออกตรวจศูนย์ตรวจสุขภาพ และเวลา 20.00-08.00 น. ออกตรวจแผนกฉุกเฉิน (ER)
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส 8.00-15.00 น. ออกตรวจศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศุกร์ 8.00-15.00 น. ออกตรวจศูนย์ตรวจสุขภาพ
เสาร์ 20.00-08.00 น. แผนกฉุกเฉิน (ER)
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons