พญ.ธนิยา ก่อวนิช

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 11.00-20.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 10.00-20.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.ธนิยา ก่อวนิช
Dr. Taniya Gorvanich
แพทย์ประจำ ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2542

วุฒิบัตร

ตจวิทยา พ.ศ. 2549

การศึกษาหลังปริญญา

  • Dermato Surgery จาก Institute of Dermatology Department of Medical Services Ministry of Public Health

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 11.00-20.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 10.00-20.00 น.

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons