พญ.ดวงกมล จิระนคร

พญ.ดวงกมล จิระนคร

พญ.ดวงกมล จิระนคร

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง(ศัลยกรรมตกแต่ง)

ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง(ศัลยกรรมตกแต่ง)

E-mail :

ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 12.00-21.00 น.
อังคาร -
พุธ 10.00-21.00
พฤหัส 09.00-20.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ 11.00-21.00 หยุดวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2, 4
อาทิตย์ 08.00-18.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons