พญ.ณิชชา เทพมงคล

พญ.ณิชชา เทพมงคล

พญ.ณิชชา เทพมงคล

ตจวิทยา (ผิวหนัง)

ความชำนาญ : ตจวิทยา (ผิวหนัง)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : พ.บ., อ.ว. ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-16.00
พุธ 08.00-16.00
พฤหัส 08.00-13.00
ศุกร์ 08.00-16.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-16.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons