พญ.ณิชชา เทพมงคล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-16.00
พุธ 08.00-16.00
พฤหัส 08.00-13.00
ศุกร์ 08.00-16.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-16.00

หมายเหตุ :

พญ.ณิชชา เทพมงคล

ตจวิทยา (ผิวหนัง)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
พ.บ., อ.ว. ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)

วุฒิบัตร

1. Thai Board of Dermatology Siriraj Hospital ปี 2001 2. Fellowship of Dermatology Siriraj Hospital ปี 1996-1998 3. Dematologic Laser and Surgery in Asian,Singapor 2010 4. International Congress of Aesthetic Dermatology 2010 5. Certificate of training Thermage Procedure 2009 6. 2nd Eurasian congress in Aesthetic & Anti aging Medicine 2008 7. Workshop in Botulinum Toxin and Filler 2008 8. Botox Cosmetic Training, Hong Kong 2007

การศึกษาหลังปริญญา

11 ปี Fellowship in Dermatology โรงพยาบาลศิริราช 1996 – 1998 Dermatologist Full Time โรงพยาบาลยันฮี 2000 – present

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-16.00
พุธ 08.00-16.00
พฤหัส 08.00-13.00
ศุกร์ 08.00-16.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-16.00

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons