พญ.ณัฐพร จิตตาศิรินุวัตร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 11.00-20.00 น.
พุธ 11.00-20.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ 11.00-20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.ณัฐพร จิตตาศิรินุวัตร
Dr.Natthaphon Chittasirinuvat
แพทย์ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

  • Master of Science in Dermatology, Boston Medical Center, Boston University, USA พ.ศ. 2560-2562
  • Fellowship in Advanced Cosmetic Dermatology, Greater Miami Skin and Laser Center, Mount Sinai Hospital, Miami, USA พ.ศ.2562
  • Fellowship in General Dermatology and Mons Surgery, Greater Miami Skin and Laser Center, Mount Sinai Hospital, Miami, USA พ.ศ.2562

สมาชิก/ชมรม

  • American Academy of Dermatology
  • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 11.00-20.00 น.
พุธ 11.00-20.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ 11.00-20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :