พญ.ฐิติญา งามมีศรี

พญ.ฐิติญา งามมีศรี

พญ.ฐิติญา งามมีศรี

วิสัญญีวิทยา (วิสัญญี)

ความชำนาญ : วิสัญญีวิทยา (วิสัญญี)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 11.00-19.00
อังคาร 15.00-21.00
พุธ -
พฤหัส 08.00-16.00
ศุกร์ On call
เสาร์ 12.00-20.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons