พญ.ชุติมน สิริภัสสร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00
อังคาร 08.00-14.00
พุธ 08.00-16.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-16.00
เสาร์ 08.00-14.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.ชุติมน สิริภัสสร

จักษุวิทยา(จักษุ)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00
อังคาร 08.00-14.00
พุธ 08.00-16.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-16.00
เสาร์ 08.00-14.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons