พญ.ชาติรส ชูรัตน์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-16.00 น.
พุธ 08.00-16.00 น.
พฤหัส 08.00-20.00 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
เสาร์ 08.00-20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.ชาติรส ชูรัตน์
Dr. Chatiros Choorat
แพทย์ประจำ ศูนย์อายุรกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 2 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2541

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ พ.ศ. 2552
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ พ.ศ. 2557

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-16.00 น.
พุธ 08.00-16.00 น.
พฤหัส 08.00-20.00 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
เสาร์ 08.00-20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons