พญ.ชาติรส ชูรัตน์

พญ.ชาติรส ชูรัตน์

พญ.ชาติรส ชูรัตน์

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ(อายุรกรรม)

ความชำนาญ : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ(อายุรกรรม)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 08.00-16.00
พุธ 08.00-16.00
พฤหัส 08.00-20.00
ศุกร์ 08.00-16.00
เสาร์ 08.00-20.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons