พญ.ชลลดา เวชชศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 09.00-18.00
พฤหัส 10.00-20.00
ศุกร์ 08.00-20.00
เสาร์ 09.00-16.00
อาทิตย์ 09.00-16.00

หมายเหตุ :

พญ.ชลลดา เวชชศาสตร์

เวชปฏิบัติทั่วไป (Detox&Chelation) (แพทย์ทางเลือก)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
1. แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2549 2. จบหลักสูตรแพทย์ทางเลือก Chelation therapy ปี 2010 3. จบหลักสูตร Basic Hyper baric oxygen ปี 2554

วุฒิบัตร

 1. ประกาศนียบัตรคีเลชั่นบำบัด สมาคมคีเลชั่นบำบัดไทย กระทรวงสาธารณสุข  2. ประกาศนียบัตรหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำ และความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้น ปี 2554

การศึกษาหลังปริญญา

 5 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 09.00-18.00
พฤหัส 10.00-20.00
ศุกร์ 08.00-20.00
เสาร์ 09.00-16.00
อาทิตย์ 09.00-16.00

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons