พญ.ชลลดา เวชชศาสตร์

พญ.ชลลดา เวชชศาสตร์

พญ.ชลลดา เวชชศาสตร์

เวชปฏิบัติทั่วไป (Detox&Chelation) (แพทย์ทางเลือก)

ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป (Detox&Chelation) (แพทย์ทางเลือก)

E-mail : doctor@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : 1. แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2549 2. จบหลักสูตรแพทย์ทางเลือก Chelation therapy ปี 2010 3. จบหลักสูตร Basic Hyper baric oxygen ปี 2554

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 09.00-18.00
พฤหัส 10.00-20.00
ศุกร์ 08.00-20.00
เสาร์ 09.00-16.00
อาทิตย์ 09.00-16.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons