พญ.ชนิดา สถิตย์ปัญญาพันธุ์

พญ.ชนิดา สถิตย์ปัญญาพันธุ์

พญ.ชนิดา สถิตย์ปัญญาพันธุ์

จิตเวชศาสตร์

ความชำนาญ : จิตเวชศาสตร์

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-13.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons