พญ.ชนิดา สถิตย์ปัญญาพันธุ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-12.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.ชนิดา สถิตย์ปัญญาพันธุ์
Dr. Chanida Satitpanyaphan
ศูนย์จิตเวช

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2553

วุฒิบัตร

  • สาขาจิตเวชศาสตร์ พ.ศ. 2556

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ประสบการณ์ในการรักษา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-12.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :