พญ.จิรภัทร พัฒนาพลกรสกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.จิรภัทร พัฒนาพลกรสกุล
Dr. Jirapat Patthanapalakornskul
แพทย์ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมที่ไม่พึงพอใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 2 แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons