พญ.จารุพีร์ ธนจารุพงศ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00 - 17.00 น.
พุธ 09.00 - 18.00 น.
พฤหัส 09.00 - 18.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.จารุพีร์ ธนจารุพงศ์
Dr. Jarupee Thanajarupong
แพทย์ประจำ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00 - 17.00 น.
พุธ 09.00 - 18.00 น.
พฤหัส 09.00 - 18.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons