พญ.จารุพีร์ ธนจารุพงศ์

พญ.จารุพีร์ ธนจารุพงศ์

พญ.จารุพีร์ ธนจารุพงศ์

เวชปฏิบัติทั่วไป

ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 08.00 - 17.00 น.
พุธ 09.00 - 18.00 น.
พฤหัส 09.00 - 18.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons