พญ.จารุพีร์ ธนจารุพงศ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00 - 17.00
พุธ 09.00 - 18.00
พฤหัส 09.00 - 18.00
ศุกร์ 08.00 - 17.00
เสาร์ 09.00 - 18.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.จารุพีร์ ธนจารุพงศ์

เวชปฏิบัติทั่วไป

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00 - 17.00
พุธ 09.00 - 18.00
พฤหัส 09.00 - 18.00
ศุกร์ 08.00 - 17.00
เสาร์ 09.00 - 18.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons