พญ.กัญญา เตชะโชควิวัฒน์

พญ.กัญญา เตชะโชควิวัฒน์

พญ.กัญญา เตชะโชควิวัฒน์

ตจวิทยา (ผิวหนัง)

ความชำนาญ : ตจวิทยา (ผิวหนัง)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : พ.บ., ว.ว. ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.30-17.00
อังคาร 08.30-14.30
พุธ 08.30-17.00
พฤหัส -
ศุกร์ 08.30-17.00
เสาร์ 08.30-17.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons