พญ.กัญญา เตชะโชควิวัฒน์

พญ.กัญญา เตชะโชควิวัฒน์

พญ.กัญญา เตชะโชควิวัฒน์

ตจวิทยา (ผิวหนัง)

ความชำนาญ : ตจวิทยา (ผิวหนัง)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : พ.บ., ว.ว. ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00-17.00 น. (เฉพาะจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน)
อังคาร -
พุธ 09.00-17.00
พฤหัส -
ศุกร์ 09.00-17.00
เสาร์ 09.00-17.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons