พญ.กมลพร พูลพุฒ

พญ.กมลพร พูลพุฒ

พญ.กมลพร พูลพุฒ

ความชำนาญ :

E-mail :

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.00-18.00
อังคาร 08.00-18.00
พุธ 08.00-18.00
พฤหัส 08.00-21.00
ศุกร์ -
เสาร์ 13.00-21.00
อาทิตย์ 08.00-18.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons