พญ.กมลพร พูลพุฒ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร 08.00-18.00 น.
พุธ 08.00-18.00 น.
พฤหัส 08.00-21.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 13.00-21.00 น.
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.กมลพร พูลพุฒ
Dr. Kamolporn Poolput
แพทย์ประจำ ศูนย์ลดน้ำหนัก

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร 08.00-18.00 น.
พุธ 08.00-18.00 น.
พฤหัส 08.00-21.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 13.00-21.00 น.
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons