พญ.กมลพร พูลพุฒ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00
อังคาร 08.00-18.00
พุธ 08.00-18.00
พฤหัส 08.00-21.00
ศุกร์ -
เสาร์ 13.00-21.00
อาทิตย์ 08.00-18.00

หมายเหตุ :

พญ.กมลพร พูลพุฒ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00
อังคาร 08.00-18.00
พุธ 08.00-18.00
พฤหัส 08.00-21.00
ศุกร์ -
เสาร์ 13.00-21.00
อาทิตย์ 08.00-18.00

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons