พญ.กณภัทร วุฒิพงศ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00 น.
อังคาร 11.00-19.00 น.
พุธ 12.30-20.30 น.
พฤหัส 12.00-20.00 น.
ศุกร์ 10.00-18.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.กณภัทร วุฒิพงศ์
Dr. Ganaphat Vuthiphong
แพทย์ประจำ ศูนย์วิสัญญี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2536

วุฒิบัตร

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2540

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00 น.
อังคาร 11.00-19.00 น.
พุธ 12.30-20.30 น.
พฤหัส 12.00-20.00 น.
ศุกร์ 10.00-18.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons