พจ.ศุภชัย ชุณหสวัสดิกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 09.00-16.00 น.
พฤหัส 09.00-16.00 น.
ศุกร์ 09.00-16.00 น.
เสาร์ 08.00-20.00 น.
อาทิตย์ 08.00-20.00 น.

หมายเหตุ :

พจ.ศุภชัย ชุณหสวัสดิกุล
Dr. Supachai Chunhasawadkul
แพทย์ประจำ ศูนย์ดีท็อกซ์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจี้หนาน พ.ศ. 2535
  • ปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม พ.ศ.2558

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 09.00-16.00 น.
พฤหัส 09.00-16.00 น.
ศุกร์ 09.00-16.00 น.
เสาร์ 08.00-20.00 น.
อาทิตย์ 08.00-20.00 น.

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons