พจ.ศุภชัย ชุณหสวัสดิกุล

พจ.ศุภชัย ชุณหสวัสดิกุล

พจ.ศุภชัย ชุณหสวัสดิกุล

แพทย์แผนจีน

ความชำนาญ : แพทย์แผนจีน

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 08.00-18.00
พุธ 08.00-18.00
พฤหัส 08.00-18.00
ศุกร์ 08.00-18.00
เสาร์ 08.00-18.00
อาทิตย์ 08.00-18.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons