พจ.พรรษา สถีระกานนท์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร 08.00-21.00 น.
พุธ -
พฤหัส 08.00-18.00 น.
ศุกร์ 08.00-21.00 น.
เสาร์ 08.00-18.00 น.
อาทิตย์ 08.00-21.00 น.

หมายเหตุ :

พจ.พรรษา สถีระกานนท์
Punsa Sateeraganont
แพทย์ประจำ ศูนย์ลดน้ำหนัก

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร 08.00-21.00 น.
พุธ -
พฤหัส 08.00-18.00 น.
ศุกร์ 08.00-21.00 น.
เสาร์ 08.00-18.00 น.
อาทิตย์ 08.00-21.00 น.

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons