ผศ.นพ.สุทธิชัย แซ่เฮ้ง

ผศ.นพ.สุทธิชัย แซ่เฮ้ง

ผศ.นพ.สุทธิชัย แซ่เฮ้ง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา / มะเร็งวิทยานรีเวช

ความชำนาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา / มะเร็งวิทยานรีเวช

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.00-20.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-16.00
พฤหัส 08.00-16.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 12.00-20.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons