นพ.ไพบูลย์ สิริพิสุทธิ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-18.00 น.
อังคาร 09.00-18.00 น.
พุธ 09.00-18.00 น.
พฤหัส 09.00-18.00 น.
ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09.00-18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ไพบูลย์ สิริพิสุทธิ์
Dr. Paiboon Siripisut
แพทย์ศูนย์สักเพื่อการรักษาและความงาม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2533
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540

 

วุฒิบัตร

แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2541

การศึกษาหลังปริญญา

 • ศัลยศาตร์ทั่วไป โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2535
 • หลักสูตรการทำศัลยกรรมปลูกผม ฝรั่งเศส พ.ศ. 2542
 • Basic and Advance training program of cosmetic tattoo professional (USA) พ.ศ. 2544 
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ISHRS พ.ศ. 2553
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ AAHRS พ.ศ. 2554
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ AAHRS พ.ศ. 2558
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ AAHRS พ.ศ. 2560

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมาคมศัลยแพทย์ปลูกผมนานาชาติ
 • สมาคมศัลยแพทย์ปลูกผมยุโรป
 • สมาคมศัลยแพทย์ปลูกผมเอเชีย
 • ชมรมแพทย์ปลูกผมแห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-18.00 น.
อังคาร 09.00-18.00 น.
พุธ 09.00-18.00 น.
พฤหัส 09.00-18.00 น.
ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09.00-18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons