นพ.ไพบูลย์ สิริพิสุทธิ์

นพ.ไพบูลย์ สิริพิสุทธิ์

นพ.ไพบูลย์ สิริพิสุทธิ์

สักเพื่อการรักษาและความงาม

ความชำนาญ : สักเพื่อการรักษาและความงาม

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :  พ.บ., วท.ม., C.P.M.T.

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00-18.00
อังคาร 09.00-18.00
พุธ 09.00-18.00
พฤหัส 09.00-18.00
ศุกร์ 09.00-18.00
เสาร์ 09.00-18.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons