นพ.ไพบูลย์ สิริพิสุทธิ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-18.00
อังคาร 09.00-18.00
พุธ 09.00-18.00
พฤหัส 09.00-18.00
ศุกร์ 09.00-18.00
เสาร์ 09.00-18.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ไพบูลย์ สิริพิสุทธิ์

สักเพื่อการรักษาและความงาม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 พ.บ., วท.ม., C.P.M.T.

วุฒิบัตร

 Permanent Cosmetic Make-Up,USA,2001

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-18.00
อังคาร 09.00-18.00
พุธ 09.00-18.00
พฤหัส 09.00-18.00
ศุกร์ 09.00-18.00
เสาร์ 09.00-18.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons