นพ.ไตรรงค์ พัฒนาพลกรสกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-20.00
อังคาร 08.00-18.00
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-18.00
เสาร์ 08.00-18.00
อาทิตย์ 08.00-21.00

หมายเหตุ :

นพ.ไตรรงค์ พัฒนาพลกรสกุล

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-20.00
อังคาร 08.00-18.00
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-18.00
เสาร์ 08.00-18.00
อาทิตย์ 08.00-21.00

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons