นพ.ไกรฤทธิ์ ติยะกุล

นพ.ไกรฤทธิ์ ติยะกุล

นพ.ไกรฤทธิ์ ติยะกุล

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง(ศัลยกรรมตกแต่ง)

ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง(ศัลยกรรมตกแต่ง)

E-mail : Tiyakul@yahoo.com

ประวัติการศึกษา : พ.บ., วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมตกแต่ง แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00-20.00
อังคาร -
พุธ 10.00-18.00
พฤหัส 11.00-18.00
ศุกร์ 11.00-20.00
เสาร์ 10.00-19.00
อาทิตย์ 08.00-17.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)