นพ.ไกรฤทธิ์ ติยะกุล

นพ.ไกรฤทธิ์ ติยะกุล

นพ.ไกรฤทธิ์ ติยะกุล

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง(ศัลยกรรมตกแต่ง)

ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง(ศัลยกรรมตกแต่ง)

E-mail : Tiyakul@yahoo.com

ประวัติการศึกษา : พ.บ., วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมตกแต่ง แพทยสภา สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00-20.00
อังคาร -
พุธ 09.00-19.00
พฤหัส 09.00-18.00
ศุกร์ 10.00-21.00
เสาร์ 10.00-20.00 Off เสาร์สลับ นพ.กิตติชัย
อาทิตย์ 08.00-17.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons