นพ.ไกรฤทธิ์ ติยะกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร -
พุธ 09.00-17.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ 10.00-17.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-17.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.ไกรฤทธิ์ ติยะกุล
Dr.Krairit Tiyakul
แพทย์ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมที่ไม่พึงพอใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2536

วุฒิบัตร

  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ.2542
  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง  พ.ศ. 2546

การศึกษาหลังปริญญา

  • ดูงานที่แผนกศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาล ASAN Medical Centre Seoul เกาหลี พ.ศ. 2554
  • อบรมการผ่าตัดบริเวณใบหน้าและจมูก ที่ Seoul Catholic University Medical School and Shimmian Rhinoplasty Surgery Clinic เกาหลี พ.ศ. 2554
  • อบรมการผ่าตัดตกแต่งโครงสร้างร่างกายของผู้ป่วยที่ลดน้ำหนักมาก ที่ University of California, Irvine School of Medicine สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2555

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร -
พุธ 09.00-17.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ 10.00-17.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-17.00 น.

หมายเหตุ :