นพ.โสฬส ริมปิรังษี

นพ.โสฬส ริมปิรังษี

นพ.โสฬส ริมปิรังษี

เวชปฏิบัติทั่วไป (Detox&Chelation)(แพทย์ทางเลือก)

ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป (Detox&Chelation)(แพทย์ทางเลือก)

E-mail : doctor@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : 1. แพทย์ศาสตร์บันฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2545 2. ประกาศนียบัตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2552 3. หลักสูตรแพทย์ทางเลือก Chelation therapy สมาคมแพทย์คีเลชั่นไทย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.00-20.00
อังคาร 08.00-20.00
พุธ 08.00-20.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons