นพ.โสฬส ริมปิรังษี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-20.00
อังคาร 08.00-20.00
พุธ 08.00-20.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.โสฬส ริมปิรังษี

เวชปฏิบัติทั่วไป (Detox&Chelation)(แพทย์ทางเลือก)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
1. แพทย์ศาสตร์บันฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2545 2. ประกาศนียบัตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2552 3. หลักสูตรแพทย์ทางเลือก Chelation therapy สมาคมแพทย์คีเลชั่นไทย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556

วุฒิบัตร

1. หลักสูตรการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2552 2. Certificate of cell Therapy ,Thailand ปี 2557

การศึกษาหลังปริญญา

9 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-20.00
อังคาร 08.00-20.00
พุธ 08.00-20.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons