นพ.โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา

นพ.โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา

นพ.โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง(ศัลยกรรมตกแต่ง)

ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง(ศัลยกรรมตกแต่ง)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

  • พ.บ., วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา
  • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมตกแต่ง แพทยสภา
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 11.00-21.00
พุธ 12.00-20.00
พฤหัส 12.00-21.00
ศุกร์ 11.00-20.00
เสาร์ 11.00-21.00 หยุดวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5
อาทิตย์ 10.00-17.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons