นพ.เอกวิทย์ เกวลินสฤษดิ์

นพ.เอกวิทย์ เกวลินสฤษดิ์

นพ.เอกวิทย์ เกวลินสฤษดิ์

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ(อายุรกรรม)

ความชำนาญ : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ(อายุรกรรม)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ และอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 07.00-17.00
อังคาร 07.00-20.00
พุธ 07.00-17.00
พฤหัส 07.00-17.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 06.00-17.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons