นพ.เจษฎา เลาหสุขไพศาล

นพ.เจษฎา เลาหสุขไพศาล

นพ.เจษฎา เลาหสุขไพศาล

อายุรศาสตร์(อายุรกรรม)

ความชำนาญ : อายุรศาสตร์(อายุรกรรม)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00-20.00
อังคาร 09.00-20.00
พุธ 09.00-20.00
พฤหัส 09.00-17.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons