นพ.เกรียงไกร องคนิกูล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-15.30 น.
อังคาร 08.00-15.30 น.
พุธ 08.00-15.30 น.
พฤหัส 08.00-15.30 น.
ศุกร์ 08.00-15.30 น.
เสาร์ 09.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.เกรียงไกร องคนิกูล
Dr. Kriengkrai Ongkanikul
แพทย์ศูนย์จักษุ
ศูนย์เลสิค

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2534

วุฒิบัตร

แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาจักษุวิทยา พ.ศ. 2538

การศึกษาหลังปริญญา

อบรมแพทย์เฟลโลว์ อนุสาขาจอตาและวุ้นตา (Certificate of Fellowship Training Program in Retina) โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2541

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-15.30 น.
อังคาร 08.00-15.30 น.
พุธ 08.00-15.30 น.
พฤหัส 08.00-15.30 น.
ศุกร์ 08.00-15.30 น.
เสาร์ 09.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :