นพ.เกรียงไกร องคนิกูล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-15.30
อังคาร 08.00-15.30
พุธ 08.00-15.30
พฤหัส 08.00-15.30
ศุกร์ 08.00-15.30
เสาร์ 09.00-17.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.เกรียงไกร องคนิกูล

จักษุวิทยา(จักษุ)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

 12 ปี 

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-15.30
อังคาร 08.00-15.30
พุธ 08.00-15.30
พฤหัส 08.00-15.30
ศุกร์ 08.00-15.30
เสาร์ 09.00-17.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons