นพ.เกรียงไกร องคนิกูล

นพ.เกรียงไกร องคนิกูล

นพ.เกรียงไกร องคนิกูล

จักษุวิทยา(จักษุ)

ความชำนาญ : จักษุวิทยา(จักษุ)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.00-15.30 ...
อังคาร 08.00-15.30
พุธ 08.00-15.30
พฤหัส 08.00-15.30
ศุกร์ 08.00-15.30
เสาร์ 09.00-17.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons