นพ.อำนาจ โชติชื่น

นพ.อำนาจ โชติชื่น

นพ.อำนาจ โชติชื่น

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ(ศูนย์โรคหัวใจ)

ความชำนาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ(ศูนย์โรคหัวใจ)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 07.00-16.00
อังคาร 07.00-16.00
พุธ 07.00-17.00
พฤหัส 07.00-16.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.00-15.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons