นพ.อำนาจ เตโชวาณิชย์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.30-16.00 น.
อังคาร 08.30-16.00 น.
พุธ 08.30-16.00 น.
พฤหัส 08.30-16.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.30-16.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.อำนาจ เตโชวาณิชย์
Dr. Amnart Techowanich
แพทย์ศูนย์จุดซ่อนเร้น
ศูนย์วัยทอง

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2532

วุฒิบัตร

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ. 2538

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.30-16.00 น.
อังคาร 08.30-16.00 น.
พุธ 08.30-16.00 น.
พฤหัส 08.30-16.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.30-16.00 น.

หมายเหตุ :