นพ.อำนาจ เตโชวาณิชย์

นพ.อำนาจ เตโชวาณิชย์

นพ.อำนาจ เตโชวาณิชย์

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา(ศัลยตกแต่งทางนรีเวช)

ความชำนาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา(ศัลยตกแต่งทางนรีเวช)

E-mail : doctor@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons