นพ.อานันท์กรณ์ เชาวนสมิทธิ์

นพ.อานันท์กรณ์ เชาวนสมิทธิ์

นพ.อานันท์กรณ์ เชาวนสมิทธิ์

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (ระบบทางเดินปัสสาวะ)

ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (ระบบทางเดินปัสสาวะ)

E-mail : doctor@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.30-16.30
พฤหัส 08.30-16.30
ศุกร์ 08.00-20.00
เสาร์ 08.30-16.30
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons