นพ.อภิชาติ ฤชุกรดำรง

นพ.อภิชาติ ฤชุกรดำรง

นพ.อภิชาติ ฤชุกรดำรง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์)

ความชำนาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์)

E-mail : doctor@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : – วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา – วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 07.00-20.00
พุธ 07.00-16.00
พฤหัส 07.00-16.00
ศุกร์ 09.00-16.00
เสาร์ 07.00-14.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons