นพ.อภิชาติ ฤชุกรดำรง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 07.00-20.00
พุธ 07.00-16.00
พฤหัส 07.00-16.00
ศุกร์ 09.00-16.00
เสาร์ 07.00-14.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.อภิชาติ ฤชุกรดำรง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
– วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา – วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 07.00-20.00
พุธ 07.00-16.00
พฤหัส 07.00-16.00
ศุกร์ 09.00-16.00
เสาร์ 07.00-14.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons