นพ.อภิชัย ชัยดรุณ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-18.00 น.
อังคาร 07.00-18.00 น.
พุธ 07.00-18.00 น.
พฤหัส 07.00-18.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 07.00-18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.อภิชัย ชัยดรุณ
Dr. Apichai Chaidaroon
แพทย์ประจำ ศูนย์อายุรกรรม
ศูนย์ฝังเข็ม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2533

วุฒิบัตร

อายุรศาสตร์ พ.ศ. 2539

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-18.00 น.
อังคาร 07.00-18.00 น.
พุธ 07.00-18.00 น.
พฤหัส 07.00-18.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 07.00-18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons