นพ.อภิชัย ชัยดรุณ

นพ.อภิชัย ชัยดรุณ

นพ.อภิชัย ชัยดรุณ

เวชกรรมฝังเข็ม, อายุรกรรมทั่วไป

ความชำนาญ : เวชกรรมฝังเข็ม, อายุรกรรมทั่วไป

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ และเวชกรรมฝังเข็ม

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 07.00-18.00
อังคาร 07.00-18.00
พุธ 07.00-18.00
พฤหัส 07.00-18.00
ศุกร์ -
เสาร์ 07.00-18.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons