นพ.สุเมธ หัตพัฒนาศิลป์

นพ.สุเมธ หัตพัฒนาศิลป์

นพ.สุเมธ หัตพัฒนาศิลป์

อายุรศาสตร์(อายุรกรรม)

ความชำนาญ : อายุรศาสตร์(อายุรกรรม)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 06.00-20.00
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 07.00-17.00
เสาร์ 07.00-20.00
อาทิตย์ 07.00-20.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons