นพ.สุวัฒน์ พินิจลิขิตศักดิ์

นพ.สุวัฒน์ พินิจลิขิตศักดิ์

นพ.สุวัฒน์ พินิจลิขิตศักดิ์

วิสัญญีวิทยา (วิสัญญี)

ความชำนาญ : วิสัญญีวิทยา (วิสัญญี)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ On Call
อังคาร -
พุธ 08.00-16.00
พฤหัส 15.00-21.00
ศุกร์ 12.30-20.30
เสาร์ 10.00-18.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons