นพ.สุวัฒน์ พินิจลิขิตศักดิ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ On Call
อังคาร -
พุธ 08.00-16.00 น.
พฤหัส 15.00-21.00 น.
ศุกร์ 12.30-20.30 น.
เสาร์ 10.00-18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.สุวัฒน์ พินิจลิขิตศักดิ์
Dr. Suwat Pinitlikitsak
แพทย์ศูนย์วิสัญญี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2537

วุฒิบัตร

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2541

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ On Call
อังคาร -
พุธ 08.00-16.00 น.
พฤหัส 15.00-21.00 น.
ศุกร์ 12.30-20.30 น.
เสาร์ 10.00-18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :