นพ.สุริยะ วงศ์วานวัฒนา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร 08.00-21.00 น.
พุธ 08.00-21.00 น.
พฤหัส 08.00-18.00 น.
ศุกร์ 08.00-18.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.สุริยะ วงศ์วานวัฒนา
Dr. Suriya Wongwanwatana
แพทย์ศูนย์ลดน้ำหนัก

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 2533
  • เภสัชศาสตรบัณฑิต Southwestern University พ.ศ. 2528

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

Diplomat of Anti-Aging Medicine พ.ศ. 2553

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภา
  • สภาเภสัชกรรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร 08.00-21.00 น.
พุธ 08.00-21.00 น.
พฤหัส 08.00-18.00 น.
ศุกร์ 08.00-18.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons