นพ.สุรสิทธิ์ แซ่แต้

นพ.สุรสิทธิ์ แซ่แต้

นพ.สุรสิทธิ์ แซ่แต้

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ฉุกเฉิน)

ความชำนาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ฉุกเฉิน)

E-mail :

ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 07.00-17.00
พุธ 07.00-17.00
พฤหัส 07.00-17.00
ศุกร์ 07.00-20.00
เสาร์ 07.00-17.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons