นพ.สุธน พิศูทธินุศาสตร์

นพ.สุธน พิศูทธินุศาสตร์

นพ.สุธน พิศูทธินุศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (ศูนย์หัวใจ)

ความชำนาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (ศูนย์หัวใจ)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมสตร์ และอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ -
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons