นพ.สุธน พิศูทธินุศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.สุธน พิศูทธินุศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (ศูนย์หัวใจ)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมสตร์ และอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons