นพ.สุทัศน์ คุณวโรตม์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00-18.00 น.
อังคาร 10.00-20.00 น.
พุธ 10.00-19.00 น.
พฤหัส 10.00-18.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 09.00-17.00 น.
อาทิตย์ 10.00-20.00 น.

หมายเหตุ : หยุดวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

นพ.สุทัศน์ คุณวโรตม์
Dr.Suthat Koonnawarote
แพทย์ประจำ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมที่ไม่พึงพอใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2533

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ พ.ศ.2537
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง  พ.ศ. 2548

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00-18.00 น.
อังคาร 10.00-20.00 น.
พุธ 10.00-19.00 น.
พฤหัส 10.00-18.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 09.00-17.00 น.
อาทิตย์ 10.00-20.00 น.

หมายเหตุ : หยุดวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

Show Buttons
Hide Buttons