นพ.สุทัศน์ คุณวโรตม์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร 09.00-17.00 น.
พุธ 11.00-17.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 09.00-17.00 น.
อาทิตย์ 09.00-17.00 น.

หมายเหตุ : หยุดวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

นพ.สุทัศน์ คุณวโรตม์
Dr.Suthat Koonnawarote
แพทย์ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมที่ไม่พึงพอใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2533

วุฒิบัตร

  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ.2537
  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง  พ.ศ. 2548

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร 09.00-17.00 น.
พุธ 11.00-17.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 09.00-17.00 น.
อาทิตย์ 09.00-17.00 น.

หมายเหตุ : หยุดวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน