นพ.สุชาย ตัณฑวิเชียร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-18.00
อังคาร 09.00-18.00
พุธ 09.00-18.00
พฤหัส -
ศุกร์ 09.00-18.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-18.00

หมายเหตุ :

นพ.สุชาย ตัณฑวิเชียร

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

วุฒิบัตร

Obstetrics and Gynecology

การศึกษาหลังปริญญา

 13 ปี 1. 1998-2000 at Damnoen saduak Hospital (Ratchaburi) : Practice in obstetrics and gynecology 2. 2001-2004 at Maternal and Child Hospital,Health Promotion Center Region 4 (Ratchaburi) : Practice in obstetrics and gynecology 3. 2005-2011 at Bangphai Hospital (Bangkok) : Practice in General practitioner 4. 2011-Present at Yanhee International Hospital  

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-18.00
อังคาร 09.00-18.00
พุธ 09.00-18.00
พฤหัส -
ศุกร์ 09.00-18.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-18.00

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons