นพ.สุชาย ตัณฑวิเชียร

นพ.สุชาย ตัณฑวิเชียร

นพ.สุชาย ตัณฑวิเชียร

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช)

ความชำนาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00-18.00
อังคาร 09.00-18.00
พุธ 09.00-18.00
พฤหัส -
ศุกร์ 09.00-18.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-18.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons