นพ.สุชาติ งามมงคลรัตน์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-13.00
เสาร์ 08.00-12.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.สุชาติ งามมงคลรัตน์

กุมารเวชศาสตร์(กุมารเวช)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
พ.บ., ว.ว. วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์

วุฒิบัตร

 การอบรมและสอบผ่านหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-13.00
เสาร์ 08.00-12.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons