นพ.สุชาติ งามมงคลรัตน์

นพ.สุชาติ งามมงคลรัตน์

นพ.สุชาติ งามมงคลรัตน์

กุมารเวชศาสตร์(กุมารเวช)

ความชำนาญ : กุมารเวชศาสตร์(กุมารเวช)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : พ.บ., ว.ว. วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-13.00
เสาร์ 08.00-12.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons