นพ.สุชาติ งามมงคลรัตน์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-13.00 น.
เสาร์ 08.00-12.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.สุชาติ งามมงคลรัตน์
Dr. Suchart Ngammongkolrat
แพทย์ศูนย์กุมารเวช

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2527

วุฒิบัตร

กุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2533

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-13.00 น.
เสาร์ 08.00-12.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :