นพ.สุขุม ทัศนชัยกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 17.00 - 20.00
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 11.00-21.00

หมายเหตุ :

นพ.สุขุม ทัศนชัยกุล

แพทย์ประจำ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

พ.บ.,วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทยสภา

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 17.00 - 20.00
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 11.00-21.00

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons