นพ.สิทธิวัฒน อินทรขาว

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 16.00-20.00 น.
พุธ 16.00-20.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.สิทธิวัฒน อินทรขาว
Dr.Sittiwat Intarakhao
แพทย์ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2546

วุฒิบัตร

แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง   พ.ศ. 2554

การศึกษาหลังปริญญา

Rhinoplasty with ribgraft

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 16.00-20.00 น.
พุธ 16.00-20.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons